SSCB ve ABD Soğuk Savaşı
SSCB ve ABD Soğuk Savaşı

ABD’nin zayıfladığı dönem ikinci büyük savaştan beri güçlerini toplamakta olan Almanya ve Japonya, ABD’nin ekonomik başatlığına karşı sarsıcı bir rekabet geliştirmeye başladı. ABD kendi içerisindeki ekonomik sorunlarla uğraşırken bir yandan da Japonya’nın ekonomisinin ağır yükü altında ezilmeye başlamıştır.

ABD’nin kendi kamuoyunda devlete karşı oluşan tepkiler ABD’yi içten zayıflattı.  Nihayet ABD, 1979’da Afganistan’ı Sovyetlere kaptırdı ve daha önemlisi; ülkesine büyük silah yatırımı, şahına da büyük siyasal yatırım yaptığı İran’ı aynı yıl yitirdi. Her iki ülkede, bundan sonraki dönemde ABD için elden çıkmış olacaktır.

Sovyetlerin ve Üçüncü Dünyanın Yükselişi

ABD’nin aksine, SSCB özellikle 70 lerde önemli atılımlar yaptı. O zamana kadar ABD’nin tekelinde olan dış yardımı, onunki kadar etkili olmamakla birlikte az gelişmiş ülkeleri etkileme yöntemi olarak devreye soktu. Ortadoğu bağlamında askeri üsler elde etti. Uçak gemileri yaparak Akdeniz’e açıldı.

SSCB ve Afganistan Savaşı

1973 Arap-İsrail savaşının ardından petrol sahibi Arap ülkeleri, savaşta İsrail’i destekleyen batılılara karşı siyasal bir silah olarak petrol  fiyatlarını üst üste astronomik düzeyde artırdılar. Arap ülkeleri ABD ile Hollanda’ya petrol sevkiyatını da durdurdular.  Blokların karşılıklı durumundan da yararlanan bir bağlantısızlık hareketi, eski sömürge ülkelerinin 3. bir güç gibi uluslararası politika arenasına girmeleri sonucunu doğurdu. Buda doğu bloğunu güçlendirirken batı bloğunu zayıflattı.

Dünyada Ekonomik ve Toplumsal Gelişmeler

Dünya, ikinci dünya savaşından beri kendini ancak toparlıyordu. Avrupa’da özellikle Almanya yüksek bir büyüme hızı tutturmuş, işsizliği tasfiye etmenin yanı sıra, kalifiye olmayan işçiler için yurt dışından işçi getirme ihtiyacı doğacak kadar yoğun bir büyüme içine girmişti.

Buna paralel toplumsal serbestleşme atmosferi ortaya çıktı. Mayıs 1968’de Fransız üniversitelerinde başlayan ve’’Yasaklamak Yasaktır’’ sloganıyla efsaneleşen ‘’öğrenci devrimi’’ tüm otoriter değerleri alt üst edere, anarşizmin boyutlarını zorlayan bir özgürlük havasını her tarafa yaydı.

Abd'nin zayıfladığı dönem
yasaklamak yasaktır

ABD’nin zayıfladığı dönem ABD’nin kendisini bu yeni güçlerle nasıl mücadele edeceğini öğrenmesi on yıl gibi bir zaman aldı. ABD eski gücüne ulaşmasının kanıtı ise 1993 yılında Irak müdahalesiyle (Çekiç Güç Operasyonu) ortaya koydu.

ABD devam eden sürecin sonunda dünyada Hegomon güç olduğunu Kanıtladı.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here