Epikuros
Epikuros
EPİKUROS’UN YAŞAMI

Epikuros (İ.Ö.342-270) Samos’a (Sisam Adası’na) göç eden Atinalı bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Gençliğinde Demokritos’un felsefesini kendine yol edşnmiştir. İ.Ö 306’ da felsefe okulunu kurarak Atina’ya yerleşti. Bu Okulda 36 yıl ders verdi, yüzlerce kitapçık yazdı.  İnsanları ayırmazdı, o dönemlerde Öğrencileri arasında köleler ve kadınlarda vardı. Sade bir hayat sürerek siyasetten uzak durdu.

Epikuros’un ne yazık ki yazmış oduğu bütün kitapçıklar kaybolmuştur. Sadece bazı mektup ve bazı cümleler günümüze gelebilmiştir. Epikuros hakkında Romalı Epikuros’cu ozan  Lucretius’un (Evrenin Doğası Üzerine) adlı uzun şiirinden bir takım bilgiler öğreniyoruz.

EPİKUROS’UN GENEL FELSEFESİ
Epikuros
Epikuros

Epikuros ’a göre evrende madde ve boşluk vardır.  Maddenin en küçük parçaları olan atomlar bu boşlukta düşmektedir.  Atomlar düşerken birbirine çarpmakta veya birbirinden ayrılmaktadır. Olayların, değişmelerin nedeni budur,  maddenin devinimidir. Bu nedenle evrenin ve insanın yazgısı, sanıldığı gibi önceden çizilmiş değildir. Varlığında madde bulunmayan tek bir varlık yoktur. Ruh denen şey bile, çok ince parçacıklardan oluşmuştur. Varlığı sıkı sıkıya bedenin varlığına bağlı olan (demek ki bedenin ölümüyle dağılan) bir maddedir ruh. Cisimsiz bir ruh olmadığına göre, ölümden sonra bir başka yaşam da yoktur. Görüp göreceğimiz yaşam budur.

EPİKUROS’UN SİYASET FELSEFESİ

“Bütün hukuk, herhangi bir yerde veya herhangi bir zamanda, toplum içinde kötülük etmemek ve kötülük görmemek için yapılmış bir anlaşmadan başka bir şey değildir.” Epikuros ’un bu sözü, hukuk kurallarının toplamı olan devleti de sözleşmeye dayanan bir birlik olarak düşünmüş olabileceğinin bir göstergesi olduğuna kanaat gösterilmektedir.

Genel olarak adalet herkes için eşittir” diyen Epikuros, bu düşünceleriyle demokratik devlet ve toplum anlayışına iyice yaklaşmıştır. Bununla birlikte (ahlak felsefesinde bireyci oluşundan, bireysel mutluluğu amaç almasından dolayı olacak) düşünceleri yeterince eşitlikçi, kendisi tam bir demokratik düşünür olamamıştır. Epikuros ’cular, eşitsizlikçi düzene karşı olmakla birlikte demokratik yönetimden yana değildiler.

Epikuros ‘cu felsefi düşünceye sahip düşünürler siyasal yaşamın dışında kalmaya büyük özen göstermişlerdir.  Bir yönetim biçimini seçmeye zorlandıklarında ise (daha yüksek güvenlik sağlayacağını düşündükleri) Monarşiyi seçmeyi tercih etmişlerdir.

KAYNAKLAR
  • Siyasal Düşünceler Tarihi (ŞENEL .A.Ankara 2013)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here