İkinci Dünya Savaşına Giden Yol
İkinci Dünya Savaşına Giden Yol

İkinci Dünya Savaşına Giden Yol Birinci dünya savaşından mağlup olan devletlere ağır yükümlülükler yüklenmesi ikici bir dünya savaşını beraberinde getirmiştir.

Dünya Ekonomik Bunalımı
Birinci Dünya Savaşı sonrasında artan ekonomik sorunlar ve üretim güçlerinin zayıflığı bir taraftan devletlerin ulusal ekonomilerine el koymalarına diğer taraftan da uluslararası maceralarına yönelmelerine yol açtı. Öte yandan ekonomik bunalım ağır savaş tazminatları ve kredi geri ödemeleri altında ezilmekte olan Almanya ve diğer Avrupa devletlerini daha da zor durumda bıraktı.
ABD’nin Yalnızcılık Politikası

ABD Dünya siyasetinden çekilmeyi ve kendi sorunlarına dönmeyi tercih ettiğinde MC’nin kurmaya çalıştığı ortaklaşa güvenlik sistemi büyük bir darbe aldı.

Japon Yayılmacılığı

Toprak ve hammadde sıkıntısı çeken Japonya 1931’de Çine saldırdı ve daha sonra güneye doğru Mançurya’yı işgale başladı. Bölgeye önemli sayıda asker uçak ve gemi kaydıran Avrupa Devletlerinin Avrupa’da ki gücü zayıfladı.

İkinci Dünya Savaşı
İkinci Dünya Savaşı
Hitlerin Saldırganlığı

Nazi Almanya’sını yöneten hitlerin sınır tanımaz arzuları ve megalomanlığında savaşın çıkmasında önemli bir rol aldı.

Geliyorum Diyen Savaş

Japonya’nın Mançurya’yı İşgali : Büyük savaştan sonra kalıcı barış umutları ilk ciddi darbeyi Japonya’nın Mançurya’yı işgalinden yedi. Alman Fransa sınırındaki kömür zengini saar bölgesi 15 yıllığına MC’nin kontrolünde Fransa’nın kullanımına verilmişti. Bölgenin Almanya’ya devri ise Alman silah Endüstrisine Önemli doğal kaynaklara ulaşma olanağı vererek savaşa bir adım daha yaklaştırdı. Saar’ın alınmasından sonra Hitler Versailles’a aykırı olarak zorunlu askerlik sistemine geçildiğini ve bir hava gücü ile donanmanın kurulmaya başlanacağını ilan etti.

Versailles düzenini ihlal eden Almanya’nın yeniden silahlanması ikinci Dünya savaşına giden yolda Avrupa gelişmeleri açısından önemli bir dönüm noktası oldu. 5 Ekim 1935’te İtalya Habeşistan’a saldırdı. MC buna Petrol Demir çelik ve Kömürü dışarıda bırakan garip bir ambargo ile karşılık vermeyi tercih etti. Bu olaydan sonra MC’nin artık uluslar arası politikada yeri yoktu.

Tırmanan Şiddet Olaylar

Böylece  MC’nin fiilen çökmesinden hemen sonra hitler , 7 mart 1936’da Versailles da  askerden arındırılan ren bölgesine girerek Versailles’a meydan okudu. Yine kimse karşı çıkmadı. Ren önemli bir bölgeydi, çünkü Almanya’ya  Fransa’ya saldırma konusunda  avantaj sağlıyor silah endüstrinin  yoğunlaştığı ruhr bölgesinde ve saar kömür madenlerini korunmasını kolaylaştırıyordu. Hitler ilk amacına (versailles zincirlerinin  kırılması) ulaşmıştı.

1936’da İspanyada başlayan iç savaş yaklaşan Dünya savaşına Hazırlanan taraflara güçlerini deneme fırsatı verdi. Almanlar ikinci Dünya savaşında kullanacakları silahları deneme fırsatı buldular ve kendilerini yenilediler.

İkinci Dünya Savaşı'nın Yıkımı
İkinci Dünya Savaşı’nın Yıkımı
Anschluss (Birleşme)

Mart 1938’de Avusturya hükümetiyle ülkedeki Nazi partisi arasında gerginliklerden hitler Almanya ya davet ettiği Avusturya şansölyesi schuschnigg  den bağımsız bir devletin kabul edemeyeceği isteklerde bulundu schuschnigg bu isteklerin çoğunu yerine getirdi ama Anschluss’u (Birleşme) halk oyuna sunmak istedi 13 Mart 1938 olarak tespit edilen  oylama tarihinden bir gün önce 12 Mart’ta Alman birlikleri Avusturya ya girdi. Direnmenin imkansız olduğunu gören Avusturya teslim olduğunda iki ülke bir oldu bittiyle birleştirilmiş ve “Alman düalizmi’’ (yani alman milletinin Avusturya ile Almanya devletlerine bölünmüşlüğü) sona ermiş oldu.

Roma Berlin Ekseni (Mihveri)

Ekim 1936’da İtalya ve bu ülkenin Habeşistan’da ki faaliyetlerin destekleyen Almanya bir dostluk antlaşması imzalayarak Roma, Berlin eksenini ilan ettiler.Bir ay sonra Almanya ve Japonya her yerde komünizmle savaşmaya karar vererek anti-komintern paktı imzaladılar. Ocak 1937’de İtalya’nın bu ikiliye katılmasıyla savaş boyunca mihver devletleri olarak adlandırılacak grup ortaya çıktı.

İkinci dünya savaşına giden yol devletlerin çıkarları sonucunda patlak verecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here