John Stuart Mill

0
88
John Stuart Mill
John Stuart Mill ve felsefe
John Stuart Mill’in Hayatı

John Stuart Mill 1806 yılında İngiltere’de doğmuştur. Babası dönemin ünlü ekonomistlerinden James Mill’dir. John Stuart Mill babasının etkisiyle yoğun bir eğitim programına tabi tutulmuştur.  John Stuart Mill 12 yaşına kadar Yunanca ve Latinceyi öğrenmiştir. Pek çok Latince ve Yunanca eseri okuyan J.S. Mill bu süreçte mantık,ekonomi, cebir ve geometri öğrenimi de görmüştür. Yoğun eğitim temposu sonucu yirmi yaşında ruhsal bir kriz geçirmiştir. J.S.Mill 1843 yılında “A System of Logic (Mantık Sistemi)”, 1848 yılında  “The Principles of Political Economy (Politik Ekonominin İlkeleri)” eserlerini yayımlamış, 1851 yılında Harriet Taylor ile evlenmiştir.

"<yoastmark

J.S. Mill 1854 yılı sonunda özgürlük sorununa ilişkin bir makale kaleme almayı tasarlamış ancak daha sonra bu ilk tasarıyı geniş çaplı bağımsız bir yazıya dönüştürmeye karar vermiştir. Bu geniş çaplı yazının 1856 yılında yayımlanması planlanıyorsa da J.S.Mill ve Harriet Taylor tarafından sürekli gözden geçirilmesi sebebiyle ertelenmiştir. Harriet Taylor’un 1858 yılında tüberkülozdan ölmesi üzerine Mill kitabı son şekliyle baskıya vermiş,1859 yılında “On Liberty (Özgürlük Üstüne)” adı ile Londra’da piyasaya çıkmıştır.

J.S.Mill’in aynı sene içerisinde “Thoughts on Parlimentary Reform (Parlamento Sistemi Üzerine Düşünceler)”, 1861 yılında “Considerations on Represantative Government (Parlementer Rejim Üzerine Görüşler)” ve 1863 yılında “Utilitarianism (Faydacılık)” adlı eserleri basılmıştır. J.S. Mill 1865 yılında parlamentoya girmiştir.  1874 yılında “On Nature (Doğa Üzerine)”, 1874 yılında “Three Essays on Religion (Din Üzerine Üç Deneme)” adlı eserleri yayımlanmıştır. J.S. Mill 1873 yılında ölmüştür.

"<yoastmark

John Stuart Mill ’in Tümevarım Mantığı Hakkındaki Görüşleri

Değişik pek çok konuda eser kaleme alan Mill bilimsel yöntem konusunda yazdığı A System of Logic (Mantık Sistemi) adlı eserinde bilimsel çalışmanın dayandırılması gereken dört kural ileri sürmüş ve bu kuralları “Tümevarım Kuralları” başlığı altında incelemiştir.

      Bu dört kural:
Uyuşma Kuralı:

Eğer olayın iki veya daha fazla durumunda yalnızca bir ortak koşul bulunuyorsa, bütün durumlarda ortaya çıkan bu koşul o olayın ya nedeni ya da sonucudur.

Fark Kuralı:

Araştırılan olayın meydana geldiği durum ile meydana gelmediği durumda koşullardan birisi hariç diğerlerinin tümü ortak ise, yani yalnızca koşullardan bir tanesi öncekinde bulunuyorsa, ikinci durumu birinci durumdan ayıran bu koşul olayın ya sonucu, ya nedeni ya da nedeninin zorunlu bir kısmıdır.

Kalıntı Kuralı:

Bir olaylar grubundan nedeni ve sonucu bilinen olaylar çıkarıldığında, arta kalan aranan sonucun nedenidir.

Birlikte Değişme Kuralıdır:

Başka bir olayın belirli bir biçimde değişmesi üzerine herhangi bir şekilde değişen bir olay, ilk olayın ya nedeni ya sonucudur ya da onunla herhangi bir şekilde bağlantılıdır.

KAYNAKLAR

  • Thomson, David. Siyasi Düşünce Tarihi, Metropol Yayınları
  • Topdemir, Hüseyin Gazi , John Stuart Mill ve Tümevarım  Kuralları, Bilim ve Teknik Dergisi Kasım 2011
  • Keleş, Ruşen, Yerinden Yönetim ve Siyaset,Cem Yayınevi,İstanbul 1992
  • Mill, John Stuart , Özgürlük Üstüne, Çev. Alime ERTAN, Belge Yayınları, İstanbul, 1985
  • MASCA , Mahmut  Afyon Kocatepe Üniversitesi  İktisadi Düşünce Tarihi V.Hafta –John Stuart Mill konulu ders notları

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here