1977 Krizi’nin Temelleri

0
Kiriz'in Temelleri Türkiye’de 1960’ların sonlarında ortaya çıkan ekonomik kriz nedeniyle kapsamlı bir yeniden yapılanma programı gündeme getirilmiştir. Ancak, 12 Mart öncesindeki AP hükümeti de, 12...

Reform

1
 Reform Nedir? Reform; Latince bir kelime olup reformera kökünden türeyerek dilimize dâhil olmuştur (Çakır, 2013).  Bu kelimeyi birçok açıdan tanımlayabiliriz, mevcut yürürlükte olan ve uygulanan...

Muhtarlığın Sorunları ve Çözüm Yolları

6
Muhtarlık ile İlgili Sorunlar Öncelikler ülkemizde muhtarlık iki boyutuyla incelenmektedir.  İlk olarak muhtarlık, köy muhtarlığı, ikinci olarak da mahalle muhtarlığı olarak inceleyebiliriz.  Köy muhtarı hakkında...

6360 Sayılı Kanun Sonrası Muhtarlık Görevleri

2
6360 Sayılı Kanun Sonrası Muhtarlık Görevleri 12.11.2019 tarihinde yasalaşan 6360 sayılı kanun ile Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon,  Şanlıurfa...

LİBERALİZM VE REALİZM’İN KARŞILAŞTIRILMASI-1.Bölüm

0
Uluslararası sistemi açıklayabilmek için iki güçlü teori karşımıza çıkmaktadır: Realizm ve Liberalizm. Realizm, sistemin anarşik bir düzene sahip olduğunu, bu yüzden de devletlerin ayakta...

Türkiye’de Köy Yönetimi ve Muhtarlık

0
Köy tüzel kişiliğinin organları muhtar, köy ihtiyar meclisi ve köy derneğidir. Muhtar heyeti ve derneği danışma organı, muhtar ise yürütme organıdır. Bu organlardan kısaca...

Türkiye’de Muhtarlık

0
          İnsanlar yüzyıllar önce birlikte yaşamaya başlamışlardır.  İlk insanlar göçebe yaşam tarzları ile bilinmektedir. Cilalı taş devri ile birlikte yerleşik...