KARL MARX :Bölüm:1

0
148
KARL MARX  

1818’de Almanya’da  Tereves  doğdu. 1848 yılında Avrupa’nın bir çok krallığında ciddi ayaklanmalar olduğu yıldı. Marx ,Cologne (Köln) halkını Prusya hükümetince koyulan vergileri ödememeleri için kışkırttı. Kargaşa çıktığı için yargılandı; fakat jüri tarafından aklandı. Fakat otoritelerce sürüldü; bunun üzerine siyaset ve siyasal yazılara ilgilenmeye devam ederek  1883’de ölümüne kadar bulunduğu İngiltere’ye gitti.

Etkilendiği Ünlü Filozoflar

Marx ‘ı etkileyen kimseler halkın pek de ismini nadiren duyduğu Hegel, Feuerbach, Fourier ve Saint-Simon gibi kimselerdi. Marx’ın en büyük eseri, ölümünden önce bitirmeye muvaffak olamadığı Das Kapital dir. Bu eseri tamamlayan Engels dir. Das Kapital en büyük eseri olsada  The Communist Manifesto en yaygın okunan  eseridir. Tüm hayatını siyasal faaliyetlerle harcasa da onun için siyaset ve siyaset bilimi  bir anlamda ikincil olaylardır. Bunların ortaya çıkmasına neden olan ekonomik faktörlerdir. Başka bir ifadeyle ekonomi her şeyi yöneten temel etkendir; dini yönetir, ahlakı yönetir ve ayrıca siyaseti de yönetir.

Kapalı loncalar tarafından  endüstriyel üretimin tekelleştirildiği feodal endüstri sistemi yeni pazarların ortam ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli gelmemeye başlamasıyla pazarlar sürekli büyümekte talep de sürekli artmaktadır. İmalatın yeterli olmadığı bu dönemlerden sonra dev, modern endüstri kolları ortaya çıkmıştır. Marx’ın düşünce yapısını oluşan bu yeni yapı oluşturmuştur.

Marx’ın görüşünde tüm insanlık tarihinin temel unsuru sınıf ve sömürü olan iki ilke vardır. Modern kapitalizm  de 3 sınıf vardır:

1-Emeğe iş verenler

2-İş verilen kimseler

3-Küçük ticari işletmeler

Marks Felsefesi

Marx’ın burjuvazi adını verdiği iş verenlerin ekonomik çıkarı, işçilerden mümkün olduğunca çok iş  elde ederken onlara alabilecekleri en az ücreti ödemektir. Bunun tersine Marx’ın proleterya adını verdiği işçilerin ekonomik çıkarı çok para isterken bunun karşılığında asgari işi yapmaktır. Bu çatışmalar  zamanla sürekli bir sivil savaşın varlığını kaçınılmaz hale getirir.

Zengin ve fakir terimlerinin bütünüyle göreceli kavramlar olduğunu söyleyen Marx  100 yıl önce özel ‘’bir banyoya sahip olmak bir  lükstü bu gün banyosu olmayan evler standardın altındadır denilerek kötülenmektedir.’’ Modern kapitalistler bir kır evine, bir şehirde eve, iki yada üç arabaya, bir yata ve belki de uçağa sahip olurken işçi ise giderek fakirleşmekte ve ya  maddi olarak aynı  seviyede kalmaktadır. Buda  bu iki sınıf arasındaki uçurumu iyice artırmaktadır.

Marx’a göre insanların üretilen malları satın almaya yetecek kadar paraya sahip olmaları yeterli değildir; nihayet fazla üretim olacaktır. Birçok kimsenin aç ve paçavralar içinde olduğu bir dünyada mallar için ihtiyaç çokluğu vardır, buda fazla üretim krizini meydana getirir.

—http://www.thinkingcatholicstrategiccenter.com/images/MarxPic1.jpg

—http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Joseph_Fourier.jpg

—http:www.hegel.netengwh5.htm

—Thomson DAVID Siyasi Düşünce Tarihi, Metropol yayınları, 219-233

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here