KARL MARX 2

0
251
Yazımız Karl MARX 2 ile devam ediyor. ilk yazımız Karl MARX: 1 i okumak için;
Marx’a Göre Kapitalizm

Karl Marx 2 ’ın gözünde kapitalizmde büyük bir kusur onun hazır işsizler ordusu dediği şeydir. Eğer kapitalizm de işi olmayan bir çok insan bulunmazsa muhtemelen sistem işlemez. Marx’a göre bu emek Pakistan, Afrika ve Batı Hindistan gibi ülkelerdeki işsizlerden gelmektedir. Bunun gibi ülkelerdeki hazır işsizler kapitalizmin ihtiyacı olduğunda işçi ihtiyacını en kısa ve en ucuz yoldan karşılamaktadır. Kapitalizmi sadece eleştirmeyen Marx  aynı zamanda  övmektedir de. Feodalizmle yada kölelikle karşılaştırıldığında bütünsel olarak daha üstün bir sistemdir  ve insanın üretici gücünü büyük bir oranda artırmıştır.

Sürekli artan bir ölçekte, emek sürecinin yardımlaşma biçimi,  bilimi bilinçli ve teknik olarak uygulanması toprağın yöntemli ekilip biçilmesi, tüm üretim araçlarının birleştirilmesi tüm insanların dünya pazarının  ağına yakalanması ve bununla birlikte  kapitalist rejimin uluslararası karakterini geliştiren unsurlar olmuştur. Kapitalist rejimin uluslararası karakterinin gelişmesi süreci ile sermaye liderlerinin sayısı sürekli azalır. Aynı zamanda umutsuzluk, baskı, kölelik, alçalma, sömürü artmaktadır. Bunlara maruz kalan işçi sınıfı kitlesinin sayısının artmasıyla başkaldırı ortaya çıkar, ve böylece toplumda anarşi ortaya çıkar.

Kapitalizme Karşı Çıkış

Marx, kar oranının, uzun vadede kapitalizmin işleyemeyeceği bir düzeye düşeceğine inanıyordu; zamanla sermayenin yalnızca birkaç elde yoğunlaşacağına ve parasal kaynakların bu dengesizliğinin, kapitalizmin çöküşünün nedenlerinden biri olacağına inanıyordu. Kapitalist sistemin çalkalanmasında ve çökmesinde sendikaların rolüne büyük bir önem vermiştir. Ancak bizzat  Marx, onlara çok az ilgi göstermiş ve gereken önemi vermemiştir. İngiltere’de 1871 de yasallaşan bu yasadan 11 yıl sonra ölmesine rağmen gerekli önemi vermediği görülmektedir.

Sonuç;

Doğal olarak Marx kendi fikirlerinin doğruluğu hakkında hiçbir şüphe taşımıyordu ve komünizm mi elde etmek için her şeyi yapmaya hazırdı. Böyle olmasına rağmen Avrupa’da devrim yapamamış , devrim Lenin  tarafından yapılmıştır.fakat Lenin bizzat Marx’a dayanıyorsa da Marx’ın ortaya koyduğu amacı elde etme için Marksizm’e belirli araçlar ve taktikler eklemek durumunda kalmıştır.

—http://www.thinkingcatholicstrategiccenter.com/images/MarxPic1.jpg

—http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Joseph_Fourier.jpg

?? http: www.hegel.netengwh5.htm

—Thomson DAVID Siyasi Düşünce Tarihi, Metropol yayınları, 219-233

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here