LİDER KİMDİR ?

0
256
Liderlik Nedir?

Lider kimdir : Liderliğin tanımı bir grup insanın amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak etkileme yeteneğidir. Aslında liderliğin kişilere ve durumlara göre birçok tanımı vardır. Bu tanımlar ise liderin özelliklerini oluşturur.

Liderliğin ortaya çıkması için herhangi bir organizasyonun varlığı şart değildir. En az iki kişiden oluşan bir yapı içerisinde liderlik gözlenebilir. Ayrıca liderlik sadece organizasyonların üst kademelerinde bulunanlara has bir süreç değildir. Daha alt kademelerdeki kişilerde lider olabilir. Bunların arasındaki fark ise kendilerini izleyenlerin sayısı, gerçekleştirmek istedikleri amaç, içinde bulundukları koşullara göre değişkenlik gösterir.

Liderin Özellikleri

Liderlik tanımlarında olduğu gibi iyi bir liderde bulunan özelikler de zamana, sınıflandırmaya ve ele alınan ölçüte göre değişmektedir. Buna rağmen öne çıkan lider özellikleri de vardır. Bir liderin sahip olması gereken özellikleri ana hattıyla şöyle sıralayabiliriz.

  • Cesaret
  • Hırs ve Enerji
  • Yönlendirme İsteği
  • Dürüstlük ve Güvenilirlik
  • Zekâ
  • Öz-Güven
  • Dünyadaki Değişimlere Ayak Uydurabilecek Düşünme Esnekliği
  • Bilgi ve Deneyim
  • Amaca, Göreve Göre Bağımlılık ve Bütünlüğü Sağlayabilme
       Cesaret

Liderin cesaretli olması gerçekleştirmek istediği zor hedef doğrultusundan kolaylaştırıcı etki sağlar ve arkasından gelen izleyenlerine güç verir. Cesaret uygulanacak faaliyetlerin risklerinin değerlendirilerek, kabul edilebilir risk seviyesinde olduğu tespit edilerek cesaret gösterilmelidir.  Riski yüksek olan faydadan çok zarar getirecek olan faaliyetlere kalkışmak cesaret olarak değerlendirilmemektedir.

‘’Şu ana kadar başarılan harika şeyler,içlerindeki bir şeyin koşulların üstünde olduğuna inanma cesareti gösterenler tarafından yapılmıştır.’’ (Bruce Barton)

 Hırs ve Enerji

Hırsını ve enerjini doğru kullanan lider zor işlerin üstesinden gelebilir. Tabiî ki hırs tek başına insanın gözünü kör etmemeli ulaşılamayacak hedeflere ulaşmak için personelini yanlış güdülememelidir. Hırs kabul edilebilir düzeyde ölçülü olmalıdır. Hırs beraberinde enerjiyi de getirir, çalışan ve hırslanan insan daha çok enerji harcar. Kısaca lider kimdir sorusunu cevaplar niteliktedir.

‘’HırsIı bir insan, yabani ata binen bir adama benzer.’’ (Mark Turner)

 Yönlendirme İsteği

Lider yöneten ve yönlendirendir. Lider arkasından gelenleri veya ekibini doğru işleri yapmak adına yönlendirmek ister. Ekip üyeleri yapmış oldukları çalışmalarda zorluklarla karşılaşırlar bu esnada personelin yönlendirme ihtiyacı doğar. Lider personelini doğru yönlendirerek hedefine ulaşmak adına önemli bir adımı atar.

‘’ Bazıları yönetir, ama yönlendiremez. Diğerleri yönetemez, ama yönlendirir. Gerçek lider; kendini ve etrafını yönetebilen ve kitleleri yönlendirebilen ender bir kişiliğe sahiptir.’’ (Benjamin West)

Dürüstlük ve Güvenilirlik

Liderliğin en önemli özelliklerinden biridir. Lider dürüst ve güvenilir bir birey olmalıdır. Lider dürüstlük ve güvenilirliği ile kendi arkasından gelen insanlara örnek olmalıdır. Yönettiği kişiler liderin dürüstlüğüne inanıp güvendikleri takdirde yapacakları işlerde daha da başarılı olacaklardır.

‘’Dürüstlüğü kanıtlamanın en önemli yollarından biri, o sırada yanınızda olmayan kişilere sadakat göstermektir.’’ (Stephen R. Covey)

Zekâ

Zekânın en önemli liderlik bileşenlerinden biri olduğu yaygın olarak bilinmektedir. Yeteneklerinizin ve duygularımızın birbirini tamamlayıcı niteliklerde olması, ekibinize etkili bir liderlik yapabilmek için gerekli olacaktır.

Zekâsı zayıf olan liderler; ihtiyaçları beklentileri ve istekleri etkili bir şekilde belirleyemez. Yönettikleri ekipte güvensizlik yaratabilirler böylece çalışma ortamları ve iş süreçleri tehlikeli bir hal alabilir (Ay, 2015).

‘’Yeryüzünde iki kuvvet var: Kılıç ve zekâ, çok zaman kılıç, zekâ ile mağlûp edilmiştir.’’ (Genceli Nizami)

Öz Güven

Özgüven iyi bir liderde olması gereken önemli bir özelliktir. Özgüven insana cesaret verir, güç verir, enerjisini artırır. Özgüven duygusu gelişmiş olan liderler arkasından gelen insanlara güven verir. Daha fazla çaba göstermeye özendirir.

‘’Asıl mucize kendine inanmaktır; sonrası hep olağan şeyler. ‘’ (Goethe)

Dünyadaki Değişimlere Ayak Uydurabilecek Düşünme Esnekliği

Zamanın ve dünyanın her geçen gün değişmesiyle birçok şey’ de gelişip yenilenmektedir. İyi bir liderde kendini ve organizasyonunu yeniliklere açık tutmalıdır. Gelişimleri ve yenilikleri takip edip ayak uydurmalıdır.

İnkılαbın temellerini her gün derinleştirmek, tαkviye etmek lαzımdır.’’ (Mustafa Kemal ATATÜRK)

 Bilgi ve Deneyim

Lider yönetsel faaliyetlerinde başarılı olması için gerekli teknik ve yönetsel bilgiler sahip olmalıdır. Liderin başarıyı elde etmesi ve devamlılığını sağlaması için deneyimli olması gerekmektedir. Deneyimli olmak, bilgiyi uygulama niteliğini kazanmış olmaktır. Lider çok zeki ve bilgili olabilir ancak bunları uygulamaya aktarabilmesi için engin bir deneyime de sahip olması gerekir. Unutulmamalıdır ki deneyimli olmak zaman gerektiren bir niteliktir (Editör, 2015).

Amaca ve Göreve Göre Bağımlılık ve Bütünlüğü Sağlayabilme

Liderin amacına ve görevine tam bağımlı olmalıdır. Lidere güvenen organizasyon üyelerinin herhangi bir durum karşısında bütünlüğünün sağlayabilmesi liderin özelliklerindendir. Liderin bu özelliği organizasyonun devam edebilmesi, hedefe ulaşılabilmesi adına büyük önem taşımaktadır. Lider Kimdir? nasıl olmalıdır? gibi soruları cevapladık.

Editör. (2015, Ağustos 11). lucamalimusavirlik.com. Kasım 01, 2018 tarihinde https://www.lucamalimusavirlik.com/is-hayatinda-deneyimli-ve-bilgili-olun.html adresinden alındı.

M.Uğur DOLU

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here