LİDER ve YÖNETİCİ ARASINDAKİ FARKLAR

0
343
Yönetici Nedir?

Lider ve yönetici arasındaki farklar, Genel olarak tanımlandığında yönetici (executive, manager), “bir kurum ya da örgütte bir birimin ya da hizmetin sorumlusu konumunda görev yapan ve bu göreviyle ilgili olarak günlük, tekrar eden ve koşulları belli işlemlerin dışına taşan kararları alan, gözetim ve denetimde bulunan üst” (Bozkurt, 1998) şeklinde tanımlanmıştır. Appleby’e (Appleby, 1991) ise, yöneticiyi, örgüt içerisinde her kademedeki çalışanlar vasıtasıyla amaçlara ulaşmaya çalışan kişi olarak tanımlamıştır. Kamu görevlileri açısından bakıldığında, yasal düzenlemelerde yöneticinin açık bir tanımının yapılmadığı görülmektedir. Devlet Memurları Yasası’nda, genellikle ilk dört, özellikle ilk iki derecede olanlar yönetici sayılmaktadır.

Yönetici ile Lider Arasındaki Farklar

Tarihte birçok lidere rastlamaktayız, bu liderlerden hangiler iyi bir yönetici,  iyi bir lider olmuşlardır. Tartışmaya açıktır, kimileri yönetici iken kimileride lider olarak anılmaktadırlar. Liderlik ve yöneticilik birbirleriyle iç içe geçmiş, ama farklı konuları ihtiva eden iki farklı kavramdır. Yöneticilik ve liderlik toplum tarafından birbirlerine benzetilseler de araların da büyük fark olduğunu söylemek mümkündür. Yönetici koyulmuş olan kuralları kullanarak bir topluluğu hedefe ulaşmak için yönlendirir. Lider koyulmuş kuralları uygularken yanında personelinin de moral motivasyonunu artırır. Lider diğer yandan yönetim kuralları çerçevesinde kendi yaratıcılığını ve düşünce gücünü birleştirerek hem ekibinden en azami faydayı sağlarken, personelin kendini yapılan faaliyetten zevk alarak personelin kendini adamasını sağlar.

Lider ile Yöneticinin arasındaki farklar: Lider ile yönetici birbirlerine benzeyebilirler. Fakat aynı şey değildirler. Birbirleriyle bağlantılı ve tamamlayıcıdırlar.

Yöneticinin işi planlamakdüzenlemek ve koordine etmek, faaliyetin yürütülmesini sağlamaktır. Liderin işi ise ilham vermek ve motive etmek yapılan faaliyet esnasında proaktif düşünerek sorunlar ortaya çıkmadan önlemler almak, sorunlar açığa çıktığında ise sorunlara çözüm üretmelidir.. Warren Bennis “Lider Olma” isimli kitabında yönetici ile lider arasındaki farklar listesini şöyle oluşturmuştur:

 • Yönetici yönetir, lider yenilik yapar.
 • Yönetici kopyadır, lider orijinaldir.
 • Yönetici sürdürür, lider geliştirir.
 • Yönetici sistemler ve yapı üzerinde durur; lider insanlar üzerinde durur.
 • Yönetici kontrole dayanır; lider güven ve ilham verir.
 • Yöneticinin kısa menzilli bakışı vardır; lider uzun menzilli bir perspektife sahiptir.
 • Yönetici “Nasıl?” ve “Ne zaman?” şeklinde yüzeysel sorular yöneltir, lider “Ne?” ve “Neden?” biçiminde ki sorunlarla sorunların temeline iner.
 • Yöneticinin gözü her zaman en alt sınırdadır, liderin gözü ise ufukta.
 • Yönetici taklit eder, lider işin kaynağıdır.
 • Yönetici statükoyu kabul eder; lider statükoya meydan okur.
 • Yöneticisi klasik iyi bir askerdir; lider ise kendidir.
 • Yönetici işleri doğru yapar, lider ise doğru işleri yapar (Umut, 2018).

BULUT, Z. A. (2004). Ekip ve Grup Arasındaki Farklar. Mevzuat Dergisi, 77.

APPLEBY, RC (1991). Modern İşletme Yönetimi. Londra: Pitman Yayınları.

M.Uğur DOLU

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here