Lucius Annaeus Seneca

0
89

Lucius Annaeus Seneca (İ.Ö.4-İ.S.65) İspanya’da Cordoba’da doğdu. Babası da iyi eğitim görmüş bir Roma aydınıdır. Stoacı felsefeyi benimsemiştir. Neron 11 yaşında iken onu eğitmekle görevlendirilir. Neron 16 yaşında imparator olunca imparatorun danışmanı olur. Seneca, Neron’dan ve politikadan hoşlanmamaktadır. Daha sonra Neron’a karşı girişilen suikaste karışmakla suçlanırak İdama mahkum edilir. Daha sonra kendisi damar yolunu açarak intihar eder.

Lucius Annaeus Seneca ‘nın Ahlak Felsefesi

Stoa düşünürleri gibi ekonomik eşitsizliğe mülkiyete karşıdır, yalın bir yaşamdan yanadır. Bilge kişinin kendini politikadan uzak tutması gerektiğine inanır. Akıl gibi tanrılarla ortak bir değere sahip insanların birbirlerine eşit ve saygıdeğer olduklarını savunur.

Devletsiz Eşitlikçi Altınçağı

İnsanların devletin doğuşundan önce yaşadıkları doğa durumunda, eşit, mutlu ve masum bir yaşam sürdüklerini söyler. ‘İnsanlar özel mülkiyet isteyince, bu eşitlikçi, yalın, mutlu yaşam tarihe karıştı’ der. Devletin olmadığı bu dönemde insanlar sözleri dinlenen, akıllı kimselerin dediklerine uyuyorlardı.

Lucius Annaeus Seneca
Lucius Annaeus Seneca
Seneca’nın Siyasal Düşünceleri; Evrensel ve Bölgesel Devlet

‘İki devlet düşünüyorum, biri büyük ve gerçekten kamunun olan, tanrıları ve insanları kapsayan…’ Sınırlarını güneşle ölçtüğümüz devlet, öteki, tüm insanları değil de insanların belli bir bölümünü içine alan doğuş koşullarımızın bizi yazdığı devlet’ der.

Seneca’nın Siyasal Düşünceleri; Politikadan Çekilip Felsefeye Dönme

Lucius Annaeus Seneca; ‘Bilgenin amacı topluma yararlı olmak olmalıdır. Eğer var olan devlet kendisine yardım edilemeyecek kadar kötülüklere batmış ise bilgenin politik çabaları bir işe yaramayacağı gibi, kendisi de bunun parçası olur. Bu da insanlara faydalı olmasına engel olacaktır.’ der.

Seneca’nın Siyasal Düşünceleri; Kölelik Kavramı

Lucius Annaeus Seneca kölelik kurumuna karşı değil fakat; kölelere insanca davranılmamasına karşıdır. Köleler ile özgürler arasındaki mesafeyi kapatma adına yazgının kölesi olduklarını öne sürer. ‘Köledirler ama biz de onlar kadar yazgının elinde olduğumuza göre, onlar gibi birer köle değil miyiz?’

Kısa Secena Cicero Karşılaştırması

Cicero; cumhuriyet döneminde yaşamışken, Seneca imparatorluk döneminde yaşamıştır. Cicero; bilge kişinin politikayla uğraşmasının bilgeliğinin gereği olduğunu söylerken; Seneca ise bilge kişinin bilgelikle uğraşabilmesi için tersine politikaya karışmamasını savunmuştur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here