Roma’da Siyasi Düşünüş: Plybios

0
275

Roma’da Siyasi Düşünüş: Plybios  kendisi Yunan olmasına rağmen Roma siyasi düşünüşüne büyük oranda katkıda bulunmuştur. Yunan siyasal düşünüşünü Roma siyasal düşünüşüne bağlayan halkadır. Romalı olmamasına rağmen daha önce Yunanistan’da edindiği siyasal kültürün ürünlerini Roma’da vermiştir. (İ.Ö.204-120) Yunanistan’ın Megalopolis kentinde doğmuş, Yunan kent devletleri birliğine bağlı Süvari Alayı’nın komutanı  olmuştur. Bu birlik Roma-Makedonya savaşında Makedonya’yı desteklemiş, Roma savaştan galip ayrılınca bu birliğe mensup bin kişiyi rehin almış ve Roma’ya götürmüştür. Bu rehinelerin arasında Polybios da vardır. Daha sonraki yıllarda rehinelerin serbest bırakılmasına rağmen kendisi Roma’da kalmayı tercih etmiş, siyasal düşünür ve tarihçi olarak aydınlar arasında yer almıştır.

Polybios Felsefesi

İnsan toplumlarının uzun tarihsel süreçler içinde bir bozulma bir düzelme dönemi geçirdikleri yönünde görüşleri vardır. Yaşadığı dönemi ise bozulma dönemi içerisinde değerlendirir.

Plybios ‘un Siyasi Düşünceleri

Polybios ’a göre siyasi olarak ‘Devletçe girişilen her işte sonucun başarılı ya da başarısız olmasını belirleyen en güçlü araç, kuşkusuz o devletin anayasası, yani anayasasının biçimidir.

Yönetimlerin Dolaşımı Kuramı

Plybios ; Platon’un ‘Yasasız Demokrasi’ dediği şeye ‘oklokrasi’ (ayak takımının yönetimi) şeklindeki görüşüyle demokratik düzene karşı pek fazla olumlu baktığı söylenemez. İnsanların zayıflıklarından dolayı birleşerek toplumu oluşturdukları görüşünü savunur, devletin doğuşunu ise; ‘Yine tıpkı hayvanlarda olduğu gibi bir insan sürüsünün de yürekçe daha zengin ve bedence daha güçlü olanlar tarafından yönetilmesi, güdülmesi beklenir. Öküz, keçi, horoz gibi akıl yürütme yetisine sahip olmayan hayvanlarda da görüleceği gibi önderlik en güçlü olandadır ve doğanın gerçek öğretisi budur.’

Tiranlık→Monarşi →Tiranlık →Aristokrasi →Oligarşi →Demokrasi →Oklokrasi →Tiranlık

Anayasal devrimlerin çizdiği döngü, değişmeye başladıkları andan ilk çıktıkları yere döndükleri ana dek izledikleri değişim sırası budur.

Plybios ‘un Karma Anayasa Kuramı

Devletin içten ve dıştan gelebilecek yıkımlarla iki şekilde yıkılabileceğini söyler. İçten gelenlerin yasası varken dıştan gelenlerin yasası yoktur. Demirin doğal bir şekilde pasa dönüşmesi gibi bozulmanın kaçınılmazlığından bahseder. Yönetimlerin bozulmasını nasıl önlemeli? Sorusunun cevabı mutlaka olacak ancak gecikmeyi sağlamak için siyasi güç devlet içinde birbirlerini denetleyecek biçimde çeşitli kurumlara dağıtılırsa bozulma azaltılabilir.

Plybios ‘un Din Anlayışı

Roma devletini bir arada tutan başlıca öğenin tanrılara duyulan korku olduğunu, sıradan halkın bu yolla denetlenebildiğini söyleyerek tanrıya inananların değil asıl buna inanmanın aptallık olacağını söyleyenlerin aptalca düşündüklerini belirtir.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here